ໄດ້ມີອຸບັດຕິເຫດລົດແກ່ເຄື່ອງນອນສະແຄງແຄມທາງ

! ປະມານ 10 ໂມງເຊົ້າ 2/2/2022 ໄດ້ມີອຸບັດຕິເຫດລົດແກ່ເຄື່ອງນອນສະແຄງແຄມທາງ

ຢູ່ກີ່ວຕະລູນລາວສູງ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຜູ້ຂັບຂີ່ປອດໄພ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *