ທ່ານທູດປີເຕີ ໄດ້ເດີນທາງກັບມາຢ້ຽມຢາມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຕົ້ນອາທິດນີ້, #ທ່ານທູດປີເຕີ ໄດ້ເດີນທາງກັບມາຢ້ຽມຢາມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ລວມທັງວຽກງານດ້ານການສຶກສາ,

ສຸຂະນາໄມ, ໂຄງການໂອກາດ ພາຍໃຕ້ອົງການ USAID, ວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ).

ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄດ້ກ່າວວ່າ: ທ່ານມີຄວາມດີໃຈຕໍ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອິກວ່າ ວັກຊີນໄຟເຊີທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາແມ່ນໄດ້ມາຮອດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຖືກແຈກຢາຍໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ.

This week, #AmbHaymond revisited Savannakhet and met with Vice Governor Mr. Viengthavisone Thepphachanh to discuss ongoing cooperation in various areas including education and sanitation, the USAID-supported Okard project, education and UXO clearance.

The vice governor said he was pleased with the support from the U.S. government, especially in regards to the school feeding program that is playing a critical role in human resource development in the area. He added that the Pfizer vaccines donated by the U.S. have already arrived in the province and are being distributed by medical workers.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *