ປະຕີນເປົ່າອຸ້ມລູກນ້ອຍຫາເກີດ 3 ທິດ ຍ່າງເລາະຂາຍຂຽດ ຫາເງິນຊື້ນົມໃຫ້ລູກ

ປະຕີນເປົ່າອຸ້ມລູກນ້ອຍຫາເກີດ 3 ທິດ ຍ່າງເລາະຂາຍຂຽດ ຫາເງິນຊື້ນົມໃຫ້ລູກ

ຕາມການບອກເລົ່າຈາກຜູ້ໃຊ້ ເຟສບຸກ ໜຶ່ງໄດ້ໂພດວ່າ ເຫັນຜູ້ຍິງສອງຄົນຍ່າງເລາະຂາຍເຄືອງຕາມແຄມທາງ ເມືອໄດ້ເຂົາໄປຖາມກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ

ລາວສອງຄົນຍ່າງ ມາແຕ່ບ້ານ “ກອຍ” ເລາະຂາຍຂຽດໄປຕາມແຄມທາງເພື່ອຫາເງິນ ແລະ ມີຍິງຄົນໜຶ່ງ

ໄດ້ອຸ້ມລູກພ້ອມປະຕີນເປົົ່າຈາກການຊອບຖາມ ໄດ້ຮູ້ວ່າລາວບໍ່ມີເງິນຊື້ເກີບເພາະຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງລູກນ້ອຍຫາເກີດໄດ້ 3 ພຽງອາທິດ ແລະ

ຕ້ອງໄດ້ອຸ້ມລູກນ້ອຍປະຕີນເປົ່າຍ່າງເລາະຂາຍຂຽດ ເພີື່ອຊື້ນົມໃຫ້ລູກ ແລະລ້ຽງຊີບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *