ລາຄາໝູແພງ, ໝູຂາດຕະຫຼາດ ແຕ່ບັນດາບໍລິສັດຂາຍໝູ ຂາຍໄກ່ ຍັງມີກຳໄລມະຫາສານ

ລາຄາໝູແພງ, ໝູຂາດຕະຫຼາດ ແຕ່ບັນດາບໍລິສັດຂາຍໝູ ຂາຍໄກ່ ຍັງມີກຳໄລມະຫາສານທາເກັດຂໍນຳສະເໜີ ລາຍຮັບ ແລະ ກຳໄລຂອງບັນດາບໍລິສັດ ຂາຍໝູຂາຍໄກ່ຂອງໄທ. ທີ່ປະຊາຊົນລາວ ສ່ວນຫຼາຍຮູ້ຈັກດີ ແລະ ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາສິນຄ້າຕ່າງໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນເມື່ອໝູແພງ ໝູຂາດຕະຫຼາດແບບນີ້ ພວກເຂົາຈະຍັງມີລາຍຮັບແນວໃດ ຈະຂາດທຶນຫຼືບໍ?1. CPFທ່ານ ປະສິດ ບຸນດວງປະເສີດ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ,

ຫົວຫນ້າບໍລິຫານບໍລິສັດທຸລະກິດ ອາຫານ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ອາຫານສັດມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ (26 ມັງກອນ 2022) 221,739 ລ້ານບາດ(ລາຍຮັບທັງໝົດ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021) 378,455 ລ້ານບາດກໍາ​ໄລ​ສຸດ​ທິ 6,308 ລ້ານບາດອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາຍ​ຮັບ ຈາກຂະແໜງຕ່າງໆ​ (ຂໍ້ມູນ 2020)ທຸລະກິດລ້ຽງສັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ 45% ທຸລະກິດອາຫານສັດ 34% ທຸລະກິດອາຫານ 17%ລາຍໄດ້ອື່ນໆ 4%2. TFG

ທ່ານ ວິໄນ ຕຽວສົມບູນກິດ วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ, ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Thai Food Groupການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໄກ່, ຊີ້ນໝູ ແລະ ອາຫານສັດມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ (26 ມັງກອນ 2022) 27,768 ລ້ານບາດ(ລາຍຮັບທັງໝົດ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021) 25,273 ລ້ານບາດກໍາ​ໄລ​ສຸດ​ທິ 419 ລ້ານບາດອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາຍ​ຮັບ ຈາກຂະແໜງຕ່າງໆ​ (ຂໍ້ມູນ 2020)ທຸລະກິດໄກ່ 51% ທຸລະກິດຫມູ 30% ທຸລະກິດອາຫານສັດ17% ລາຍໄດ້ອື່ນໆ 12%3. GFPT

ທ່ານ ອານັນ ສິລິມຸງຄຸນກະເສມ อนั้นด้ ศิริมงคลเกษม ປະທານບໍລິຫານ GFPTທຸລະກິດ ອາຫານ, ຟາມໄກ່ ແລະ ອາຫານສັດມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ (26 ມັງກອນ 2022) 17,052 ລ້ານບາດ(ລາຍຮັບທັງໝົດ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021) 10,519 ລ້ານບາດກໍາ​ໄລ​ສຸດ​ທິ 155 ລ້ານບາດອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາຍ​ຮັບ ຈາກຂະແໜງຕ່າງໆ​ (ຂໍ້ມູນ 2020)ທຸລະກິດໄກ່79% ທຸລະກິດລ້ຽງສັດ, ປາ, ກຸ້ງ 21%4. BR Group ທ່ານ ໂຈເຊັບ ສຸເຊົາວອນນິດ โจเซฟ สุเชาว์วณิช

ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Bangkok Ranchທຸລະກິດ ການຜະລິດອາຫານຈາກຊີ້ນເປັດຄົບວົງຈອນມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ (26 ມັງກອນ 2022) 2,594 ລ້ານບາດ(ລາຍຮັບທັງໝົດ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021) 5,111 ລ້ານບາດກໍາ​ໄລ​ສຸດ​ທິ (-73 ລ້ານບາດ)ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາຍ​ຮັບ ຈາກຂະແໜງຕ່າງ​ (ຂໍ້ມູນ 2020)ທຸລະກິດເປັດໃນປະເທດໄທ 53% ທຸລະກິດເປັດໃນເນເທີແລນ 36%.ລາຍໄດ້ອື່ນໆ 11%ເຫັນໄດ້ວ່າ ມີແຕ່ບໍລິສັດເປັດທີ່ຂາດທຶນ, ສ່ວນບໍລິສັດໝູ ແລະ ໄກ່ ແມ່ນຍັງມີກຳໄລມະຫາສານ.

ທ່ານຄິດວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ?

ຂໍ້ມູນ cpfworldwide.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *