ໄທ ກຳລັງປະສົບບັນຫາ ປະຊາກອນເກີດໃໝ່ຫນ້ອຍລົງ

ໄທ ກຳລັງປະສົບບັນຫາ ປະຊາກອນເກີດໃໝ່ຫນ້ອຍລົງ ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ເສດຖະກິດ?ຈໍານວນຄົນທີ່ເກີດໃນປະເທດໄທ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ.

ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ມີຄົນໄທເກີດ 820,000 ຄົນຕໍ່ປີ.

ແຕ່ໃນປີ 2021 ເຫຼືອພຽງ 540,000 ຄົນຕໍ່ປີ.

ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນສາເຫດທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຢາກມີລູກເກີນ1 ຄົນມີ:

1. ຄ່າຄອງຊີບສູງ

2. ການ​ຊອກ​ຫາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທໍາ​ມີການ​ແຂ່ງ​ຂັນສູງ

3. ພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າທ່ານມີລູກ.

ທັງໝົດນີ້ ນີ້ອາດຈະເປັນເຫດຜົນທີ່ຫຼາຍຄົນຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການມີລູກ.

ເມື່ອຄົນຕ້ອງການມີລູກຫຼຸດລົງ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດກໍຈະຫນ້ອຍລົງ.

ໃນປີ 1980 ປະເທດໄທມີປະຊາກອນ 47 ລ້ານຄົນ.

ໃນປີ 2000 ປະເທດໄທມີປະຊາກອນ 63 ລ້ານຄົນ.

ໃນປີ 2020 ປະເທດໄທມີປະຊາກອນ 70 ລ້ານຄົນ.

ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າໃນ 20 ປີທໍາອິດ, ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 16 ລ້ານຄົນ.

ໃນຂະນະທີ່ 20 ປີຕໍ່ມາ, ນັ້ນແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 7 ລ້ານຄົນ.ບັນຫາຕາມມາເມື່ອໄວໜຸ່ມໃນປະເທດ ຫຼຸດລົງ ກໍາລັງການບໍລິໂພກ ແລະ ການຊື້ກໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດລົງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ່າຈ້າງແຮງງານອາດຈະແພງກວ່າຂື້ນສູງຍ້ອນແຮງງານໜຸ່ມຂາດແຄນ.

​ແລະ ອາດເຮັດ​ໃຫ້​ຂາດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ລົງທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

ເມື່ອແຮງງານໜຸ່ມຫນ້ອຍລົງ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ກໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດລົງ.

ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດລວມຂອງປະເທດ ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ແລະອາດຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດແລະ ຖ້າທ່ານຕ້ອງເກັບພາສີເພີ່ມເຕີມຈາກບໍລິສັດ ແລະ ຄົນງານ ແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກກໍຈະຫນ້ອຍລົງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *