Messenger ລັກແຄັບໜ້າຈໍ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້!

ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: Messenger ຈະມີການອັບເດດໃຫມ່ ໂດຍຈະມີການເຂົ້າລະຫັດ ໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຄັ້ງເວລາ “ຖືກແຄັບໜ້າຈໍ”

ຖ້າຫາກເຮົາກຳລັງແຊັດຢູ່ ແລ້ວເຮົາໄປແຄັບໜ້າຈໍ ມັນກໍຈະຂຶ້ນແຈ້ງເຕືອນອີກຝ່າຍທີ່ເຮົາແຊັດນໍາເຊັ່ນດຽວກັນ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການເພີ່ມຟີເຈີການສົ່ງພາບ GIF, ສະຕິກເກີ້ ຫຼືກົດ Reaction ທີ່ໃຊ້ສະເພາະຂໍ້ຄວາມ Secret Conversation ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຕັ້ງເວລາໄວ້ໃຫ້ລຶບເອງ.

ຄາດວ່າຈະມີການປ່ອຍໃຫ້ອັບເດດ ໃຊ້ງານໄດ້ໃນໄວໆນີ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: https://bit.ly/3ACjQIs.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *