ທ່ານມີແນວທາງ ຫຼື ວິທີໃດ? ທີ່ຈະຮັບມືກັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ຈະແພງຂຶ້ນ

ນຳ້ມັນຂຶ້ນແລ້ວລົງຍາກເຊົ້ານີ້ ໄດ້ມີຂ່າວດ່ວນ ການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ເປັນ ຄັ້ງທີ 3 ໃນເດືອນດຽວ,

ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2022, ເລີ່ມ 28 ມັງກອນ ເວລາ 6:00 ເຊົ້າ ດັ່ງນີ້:

ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ +590 ກີບ

ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ +710 ກີບ

ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ +870ກີບ

ແລະຕາມຂ່າວສານສາກົນລາຍງານໄວ້ໃນຕົ້ນປີ ທີ່ວ່າຄັງນຳ້ມັນສຳຮອງຂອງໂລກທີ່ຫຼຸດລົງ,​

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພິ່ມສູງ, ນຳ້ມັນໂລກຈະປັບຂຶ້ນໃນທຸກໆ ໄຕມາດຈົນຮອດທ້າຍປີ.

ສ່ວນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ໄດ້ປັບຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ ພາຍໃນເດືອນດຽວ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານໄຕມາດ 1 ຂອງປີ 2022.

ບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສູງເປັນອັນດັບທີ 2 ໃນອາຊຽນ.

ແຕ່ຕາມທີ່ສຽງສັງຄົມສ່ວນໃຫຍ່ແລະ ສະພາບຕົວຈິງເຫັນວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາວ ອາດສູງກວ່າ ບົດລາຍງານຂອງສາກົນທີ່ໄດ້ລາຍງານໄວ້ວ່າ ສູງ 4.7% ບັນຫາເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ທີ່ຍັງມີທ່າທີທີ່ຈະສູງຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຕົ້ນປີ 2021 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາ ຕໍ່ 9 ພັນກວ່າກີບ, ແຕ່ມາຮອດທ້າຍປີ 2021 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາ ຕໍ່ 11 ພັນກວ່າກີບ.

ສະນັ້ນ ທ່ານມີແນວທາງ ຫຼື ວິທີໃດ? ທີ່ຈະຮັບມືກັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ຈະແພງຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *