ກົດໝາຍການບັງຄັບຮ່ວມເພດກັບເມຍ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ

#ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍການບັງຄັບຮ່ວມເພດກັບເມຍ

ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 252 ສະບັບປັບປຸງ ປີ​ 2017ອີງຕາມປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ສະບັບປີ 2017

ຫມວດທີ 6 ມາດຕາທີ 252 ລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້: ່ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ຮ່ວມເພດກັບເມຍຕົນເອງດ້ວຍການໃຊ້ກໍາລັງ ່ບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່, ເຊິ່ງຝືນໃຈຂອງຜູ້ເປັນເມຍ ຫລື ໃນເວລາທີ່ເມຍຢູ ,

ໃນສະພາບບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີເພດສໍາພັນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ລະພາບ ແຕ່ສາມເດືອນ ຫາ ຫນຶ່ງປີ ຫລື ດັດສ້າງ

ໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະ ລະພາບ ແລະ ປັບໃຫມ ແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບໃນກໍລະນີບັງຄັບຮ່ວມເພດທີ່ພາໃຫ້ມີການບາດເຈັບຫນັກ

ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ຫນຶ່ງປີ ຫາ ຫ້າປີ ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *