ປາດໂທ້! ສປປ ລາວ ຄອງແຊ້ມ ຄ່າຄອງຊີບສູງສຸດ ສູງກ່ວາປະເທດຂ້າງຄຽງ

ສປປ ລາວ ຄອງແຊ້ມ ຄ່າຄອງຊີບສູງສຸດ ສູງກ່ວາປະເທດຂ້າງຄຽງ.1.​ ສປປ ລາວ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 202 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 871 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ2. ໄທ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 576 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 815 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ.

3. ຈີນ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 866 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 738 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ4. ກຳປູເຈຍ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 121 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 679 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ5. ຫວຽດນາມ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 217 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 627 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນສົງໃສ:

1. ຈະດຳລົງຊີບ ຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ ?2. ມີໃຜທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ມາແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຈິງຈັງ?ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທ່ານເດ ມີວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນ ຈາກ wongnai ປີ 2021

Cr. TARGET Magazine

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *