ປະກາດປິດໄປເປັນທີຮຽບຮ້ອຍ

ປະກາດປິດໄປເປັນທີຮຽບຮ້ອຍ.

ສຳຫລັບດ່ານຂົວມິດພາບຫນອງຄາຍ ໄທ-ລາວ ເນື່ອງຈາກເກງວ່າການລະບາດຂອງໂອໄມຄອນຈະກັບມາຮຸນແຮງ

ທາງການໄທຈຶ່ງປະກາດປິດເພື່ອຄວບຄຸມ ການລະບາດ..

ຖ້າຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *