ແມ່ເອົາລູກມາປະໄວ້ວັດ ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນມ້ຽນຄາບສົບ

ແມ່ເອົາລູກມາປະໄວ້ວັດ ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນມ້ຽນຄາບສົບ.

ໃນວັນທີ່ 4​ ມັງກອນ 2022 ໄດ້ມີການຈັດພິທີມ້ຽນຄາບສົບເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເອົາມາຖີ້ມໄວ້ວັດ

ແລະແມ່ຂອງເດັກທີ່ເສຍຊີວິດ ໄດ້ຂຽນຈົດຫມາຍປະໄວ້ວ່າ.

ລູກຂ້ານ້ອຍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022

ແລ້ວບຂ້ານ້ອຍ ບໍ່ມີເງິນມ້ຽນຄາບສົບ.

ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ທາງວັດຊ່ວຍຈັດພິທີຕາມທາງສາສະຫນາດ້ວຍເຖີດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *