ໂຊກກ້ອນໃຫ່ຍລົ່ນທັບ ຖືກເລກໄດ້ 800 ລ້ານ ງວດຕໍ່ໄປອາດແມ່ນທ່ານເປັນຜູ້ໂຊກດີ

ຈຳໜ່າຍເລກ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕ

?1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ

?2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ

?3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ

?4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ

?5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *