ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຊ່ວຍທຶນເກືອບ 80 ຕື້ກີບ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 100 ແຫ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຊ່ວຍທຶນເກືອບ 80 ຕື້ກີບ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 100 ແຫ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ (ສສ) ເຢຍລະມັນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະວຽກງານອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ຫຼື ອສຄ ໃນໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ (VELA) ຈຳນວນ 7,25 ລ້ານເອີໂຣ ຫຼື ປະມານເກືອບ 80 ຕື້ກີບ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ 4 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານປະກອບການຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນຢ່າງມີຄຸນນະພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລົງນາມຂອງທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສ່ວນຕາງໜ້າລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນແມ່ນທ່ານ ນາງ Barbara Schweiger ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ GIZ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ສົມລິນ ວິລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ, ທ່ານ ດຣ ຄຼິດສຕີນາ ເສແບກ-ເອນເວີເຟນ ຫົວໜ້າວຽກງານການຮ່ວມມືພັດທະນາ ສະຖານທຸດເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ Dorothea Coppard ຫົວໜ້າໂຄງການ VELA ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ດຣ ຄຼິດສຕີນາ ເສແບກ-ເອນເວີເຟນ ຫົວໜ້າວຽກງານການຮ່ວມມືພັດທະນາ ສະຖານທຸດເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍກະຊວງ ສສກ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ສຳລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ແນວໃດກໍດີ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ອສຄ ໂຄງການ VELA ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົດລອງການຮຽນການສອນ ອສຄ.

ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ອສຄ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນການພັດທະນາທັກສະໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ບັນດາໄວໜຸ່ມຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດມີວຽກເຮັດງານທຳຈາກພາກທຸລະກິດ, ພາກທຸລະກິດຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເຮັດພາລະບົດບາດໃນການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມລາວໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພາກລັດ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຍິນດີກັບການສ້າງຕັ້ງສູນບໍລິການດ້ານ ອສຄ ສຳລັບພາກທຸລະກິດຢູ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ການກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍິນດີກັບແນວທາງ ອສຄ ຂອງໂຄງການ VELA ຊຶ່ງໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຜູ້ຮຽນຈົບອາຊີວະສຶກສາທີ່ມີທັກສະການຢັ່ງຮາກ ອສຄ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູຢູ່ໃນສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (ສພອ) ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ VELA, ວິທະຍາໄລຕົວແບບດ້ານ ອສຄ ທັງ 4 ແຫ່ງ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານລາວໄດ້ດີຂຶ້ນ ບັນດາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນຕົວແບບສຳລັບໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຢູ່ແຂວງອື່ນໆ ໃນຂະນະດຽວກັນການສະໜັບສະໜທີ່ມີຕໍ່ ສພອ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມຄູອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ໃນການເຜີຍແຜ່ວິທີການດັ່ງກ່າວ.

ໃນໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ (VELA) ແມ່ນປະສານງານໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ຍັງເປັນຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງ. ໂຄງການ VELA ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນກັບ GIZ “Deutsche Gesellschaft fueo Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh” ໃນນາມຂອງກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ).

ທີ່ມາ: ສຶກສາ ແລະ ກິລາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.