ມື້ດຽວ ເສຍຊິວິດ +11 ຄົນ

ໄປດີເດີ້ລຸງລອງ ທ. ອຸດົມພອນ ໄຊໂກສີ ໄປຢູ່ເທີ່ງຟ້າພຸ້ນລະເດີ້#ຍ້ອນບັກໂຄວິດ

ມັນພາກຄົນດີໆໄປຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ???

ທີ່ມາ.

ລາຍລະອຽດ 11 ຄົນມື້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *