ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 28 ກໍລະນີ.

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ.723 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 16​ ທັນວາ​ 2021

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 62 ກໍລະນີ 2. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 59 ກໍລະນີ 3. ກໍາມະກອນ ມີ 47 ກໍລະນີ.

4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 43 ກໍລະນີ (ກອງ 986 : 13) ່_5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານມີ 38 ກໍລະນີ.

6. ໂຮງງານ ມີ 31 ກໍລະນີ (ໂຮງງານ ຫຼັກ 33: 19, ໂຮງງານມິໂດຣິເຊuຕິຊູ: 4, ບ້ານຫ້ວຍນ້ໍາເຢັນ, ໂຮງງານ PF: 3, ໂຮງງານເຈຍລະໄນເພັດ: 1, ໂຮງງານລາວຍາມາກິ)

7. ພະນັກງານລັດ ມີ 29 ກໍລະນີ 8. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍ | ເຄືອງ ມີ 29 ກໍລະນີ 9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 28 ກໍລະນີ.

10. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 7 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 1, ເມືອງໄຊທານີ: 1, ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 4) 11. ຄົນຂັບລົດ/ຄົນສົງເຄື່ອງ ມີ 4 ກໍລະນີ 12. ຫວ່າງງານ ມີ 188 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 13)

13. ເດັກ ມີ 20 ກໍລະນີ 14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 13 ກໍລະນີ 15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 125 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *