ສິບປາກວ່າບໍ່ເທົ່າຕາເຫັນ ບໍ່ໄດ້ປະຈານເດີ.

ເຄື່ອງມູນຄ່າ 5,000​ບາດມາຮອດແລ້ວ.​

ສິບປາກວ່າບໍ່ເທົ່າຕາເຫັນ ບໍ່ໄດ້ປະຈານເດີ virgin90 ລົງເພື່ອຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຄື່ອງມາຄົບ(ແຕ່ມູນຄ່າເຄື່ອງບໍ່ສົມກັນເລີຍ),​

ໂທຫາບໍ່ຮັບສາຍແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມບໍ່ຕອບ.​ຖ້າຮັບຮູ້ລະສົ່ງທີ່ຢູ່ແລະເບີໂທ.

ສິນຄ້ານີ້ຂໍສົ່ງຄືນເດີ ໂທຫາບໍ່ຮັບສາຍແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມບໍ່ຕອບ.​ຖ້າຮັບຮູ້ລະສົ່ງທີ່ຢູ່ແລະເບີໂທ.

ຊື່ຜູ້ຮັບ ແລະ​ບໍລິສັດຂົນສົ່ງພ້ອມວ່າຊິໃຫ້ສົ່ງໃສ,​ສາຂາໃດເດີ virgin90..

ຊົມຄຼິບ.

ຄຼິບ 2

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *