ຂ່າວດີມາແລ້ວ..!!ບໍລິສັດ ພັດທະນາສວນວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຣີທີ່ພັກ- ຟຣີອາຫານ

ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ດ່ວນບໍລິສັດ ພັດທະນາສວນວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ປະຈຳຢູ່ ໂຮງແຮມເປີດໃຫມ່ ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງນີ້:

1 ພະນັກງານ ຫົວໜ້າພະແນກ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ.

2 ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການພະແນກຕ້ອນຮັບ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ.

3 ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ ຜູ້ຈັດການ ພະແນກແມ່ບ້ານ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

4 ພະນັກງານ ຫົວໜ້າຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ.

5 ພະນັກງານ ຄັງເງິນ ຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງ.

6 ພະນັກງານ ບັນຊີໃຫ່ຍ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ.

7 ພະນັກງານ ຄຸມສາງ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ.

8 ພະນັກງານ  ບັນຊີ ອາກອນ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ.

ຊ່ອງທາງການສະຫມັກ ຕາມລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ:

ທ່ານສາມາດສົ່ງ CV ມາທາງ whatsapp : + 66614975608ຫຼື wechat ໄດ້ເລີຍສຳລັບທ່ານທີ່ຜ່ານຕາມເງຶ່ອນໄຂ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ສຳພາດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:📞020 94208371

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *