ແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ລົດໂດຍສານຖ້າເຫັນຜູ້ນີໃຫ້ກັກຕົວເດີ

ແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ລົດໂດຍສານຖ້າເຫັນຜູ້ນີໃຫ້ກັກຕົວເດີ.

ຊື່ ນາງ ເສີນ ແລ້ວຕິດຫາເບີ.

02097573059

ໂທ 02097573059

ແອບ 02058349707

ລາວປະລູກນ້ອຍຢູ່ບ້ານ2ຄົນອາຍຸ2ປີຫາ4ປີບໍ່ມີໃຜເອົາມີແຕ່ເຖົ້າຄົນອາຍຸ54ປີ ຊ່ວຍແຊຣໃຫ້ແດ່.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *