#ກີນລົງໄດ້ແນວໃດ (ເສຍພາບພົດລາວເຮົາຫມົດ)

#ກີນລົງໄດ້ແນວໃດ (ເສຍພາບພົດລາວເຮົາຫມົດ) *ຫນ່ວຍງານອະນຸຮັກສັດສະຫງວນເຮັດຫຍັງຢູ່ນໍສົມຄວນແລ້ວບໍ ?

ເອົາລິງມາເປັນອາຫານ(ເປັນສັດທີ່ຫນ້າສົງສານຫລາຍກວ່າ)ຖ້າເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານອາດຈະໄດ້ຮັບໂທດຫນັກເລີຍແຫລະ

เห็นแล้วรับไม่ได้จริ

งๆ???

ສະບາຍດີ?ສຳລັບໂພສຕ໌ນີ້ນິດຂໍອະນຸຍາດເປັນກະບອກສຽງຫນຶ່ງອອກມາເວົ້າເພື່ອຂໍຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແກ່ສັດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການກະທຳດັ່ງກ່າວ❌.

ເສື້ອທີ່ບຸກຄົນໃນວິດີໂອນຸ່ງຢູ່ກໍມີໂລໂກຂອງສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະເທດຊາດ, ເຊິ່ງອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖາບັນໄດ້.

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມຫລື ບັນຊີ I ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫລື ບັນຊີ II ສະບັບເລກທີ 08/ນຍ, ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021 .

ລີງເປັນສັດປະເພດຫນຶ່ງທີ່ຖືກລະບຸຢູ່ໃນ ສັດປະເພດທີ່ຫວງຫ້າມ,ມີການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມ ການນໍາໃຊ້.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມສົມຄວນດ້ວຍ.

ຫລື ໃຫ້ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ອອກມາຊີ້ແຈງເຖິງການກະທຳດັ່ງກ່າວຍິ່ງເປັນການດີ.

ຫມາຍເຫດ: ໂພສຕ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະປະຈານໃດໆທັ້ງສິ້ນ.

ຊົມຄຼິບ

Dear Everyone ? Regarding this post I’d like to speak out for the welfare of animals and against such acts ❌.

The T-shirt that the person in the video was wearing also had the logo of the institution, which is significant to the nation, which may cause damage to the institution.

– According to the Decision No. 08 / PMO dated 25 February 2021 on the approval of the list of protected aquatic and wildlife species or Account I and management type or Account II.

Monkeys are one of the most endangered, managed, inspected, conserved, protected and controlled species.

Therefore, I’d like to ask the relevant organizations to consider and correct as appropriate.

Or it would be better for the person to come out and explain the act.

Note: This post isn’t intended to be offensive at all.

#StopAnimalAbuse

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *