ບົດຮຽນຊີວິດ…ຈາກປີ 2021

ບົດຮຽນຊີວິດ…ຈາກປີ 2021

ປີ 2021 ກຳລັງຈະຜ່ານໄປ ແຕ່ໃນນັ້ນ, ມັນມີບົດຮຽນທີ່ສອນພວກເຮົາໄວ້ວ່າ:

1) ເຮົາຕ້ອງກັບມາຮັກໂຕເອງ ເພາະສິ່ງທີ່ຈະພາເຮົາຜ່ານທຸກບັນຫາໃນຊີວິດ ກໍຄືໂຕຂອງເຮົາເອງ

2) ຢ່າຝາກຄວາມສຸກໄວ້ກັບໃຜດົນນານ
ເພາະເມື່ອເຂົາຈາກໄປ ຄວາມສຸກມັນກໍຫາຍໄປນຳ
ແຕ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມສຸກຈາກໂຕເຮົາ ເພາະມັນບໍ່ມີທາງຫາຍໄປໃສ?

3) ໃນທຸກປີຈະມີຄົນຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ກັບບາງຄົນກໍເປັນຄວາມສຸກ ກັບບາງຄົນກໍເປັນບົດຮຽນທີ່ມີຄ່າ

4) ບໍ່ມີໃຜຢູ່ກັບເຮົາໄປໄດ້ຕະຫລອດ ທຸກໆປີຈະມີຄົນຫຼົ່ນຫາຍຕາຍຈາກຊີວິດເຮົາສະເໝີ ເຖິງຈະບໍ່ຢາກໃຫ້ໄປສໍ່າໃດກໍຕາມ

5) ປີນີ້ເຮົາເຕີບໂຕຂຶ້ນໄປອີກ 1 ກ້າວ ແນ່ນອນຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍຕ້ອງຫລາຍຂຶ້ນຕາມ!

6) ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນສິ່ງທີ່ຄວນມີຄືເຫດຜົນ
ສິ່ງທີ່ຫລຸດລົງຄືອາລົມ

7) ) ທ້ອງຟ້າບໍ່ເຄີຍຄືກັນໃນແຕ່ລະມື້ ຊີວິດຄົນເຮົາທຸກຄົນມີຂຶ້ນມີລົງຢູ່ສະເໝີ
ບັນຫາທີ່ເຮົາຄິດວ່າໜັກໜາ ແຕ່ເມື່ອຜ່ານໄປໄດ້
ມັນກັບເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍໆ ທີ່ບໍ່ໜ້າເສຍເວລາໄປຄິດຫຍັງຫລາຍ?

9) ພໍ່ກັບແມ່ແກ່ຂຶ້ນທຸກປີ ໃຫ້ເວລາກັບເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

10) ເຮົາບໍ່ສາມາດເກັບທຸກເລື່ອງເອົາມາໃສ່ໃຈໄດ້ ອິຫຍັງຖິ້ມໄດ້ກໍຄວນທີ່ຈະຖິ້ມມັນໄປແດ່? ຊີວິດຈະໄດ້ມີຄວາມສຸກຂຶ້ນ

11) ເຮົາທຸກຄົນຕ່າງເຄີຍເປັນຜູ້ຮ້າຍ ໃນເລື່ອງເລົ່າຂອງຄົນອື່ນສະເໝີ

12) ຄວາມສຸກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢິ່ງໃຫຍ່ ໄດ້ນອນຫຼັບເຕັມທີ່
ໄດ້ກິນໃຫ້ເຕັມອີ່ມ ມັນກໍຄືຄວາມສຸກແລ້ວ.

ປີ 2021 ບາງມື້ກໍເມື່ອຍ ບາງມື້ກໍຮ້າຍ
ບາງມື້ກໍຍິ້ມໄດ້ ບາງມື້ກໍມີຄວາມສຸກ
ຊີວິດມີທຸກມີສຸກ ປະປົນກັນໄປ
ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດ ເລື່ອງລາວໃນປີນີ້
ກໍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຕີບໂຕຂຶ້ນໄປອີກປີ .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.