ສາວພອນຄົນໃໝ່ “ຄົນມີແຟນ ມັກຈະງາມຂຶ້ນ” ແບບນີ້ນີ້ຫວາ ຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນນີ້ ສຸດຍອດສີມືສ່າງແຕ່ງໜ້າ

ສາວພອນຄົນໃໝ່ “ຄົນມີແຟນ ມັກຈະງາມຂຶ້ນ” ແບບນີ້ນີ້ຫວາ ຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນນີ້ ສຸດຍອດສີມືສ່າງແຕ່ງໜ້າ.

ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແຕ່ງອີ່ຫຼີ່.

ຫຼ້າສຸດສາວພອນລຸກໄລ໋ສົດຂາຍເຄື່ອງ.

ບໍ່ແມ່ນສາວພອນຄົນເກົ່າລະເດີຊ່າງແຕ່ງໜ້າ Kating Ting Onsengphet ໃຜມີງານຕິດຕໍ່ຫາເພີ້ນໄດ້.

ເນລະມິດຄວາມງາມ ເຫັນແລ້ວຕ້ອງຖາມຫາວ່າຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນໃດຈາກ: Kating Ting Onsengphet

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *