ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 58 ກໍລະນີ ່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່

ຂໍ້ມູນ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ປະຈຳວັນທີ່​ 2 ​ ທັນວາ 2021 ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​. ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 1333 ກໍລະນີ​ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ໂຮງງານ ມີ 85 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມິໂດຣິເຊuຕິ, ບ້ານ ່ ຫ້ວຍນ້ໍາເຢັນ: 73, ໂຮງງານ CKL: 10, ໂຮງງານເຈຍລະໃນ ້ ເພັດ: 1, ໂຮງງານເຟີນີເຈີມຸນທົງ: 1) , ່.

2. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 59 ກໍລະນີ.

3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 58 ກໍລະນີ ່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່

4. ກໍາມະກອນ ມີ 41 ກໍລະນີ (ກໍາມະກອນລາງລົດໄຟດົງໂມ ສີ: 3)

5. ລັດວິສາຫະກິດບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 38 ກໍລະນີ.

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 35 ກໍລະນີ

7. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 31 ກໍລະນີ.

8. ພະນັກງານລັດ ມີ 22 ກໍລະນີ

9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 6 ກໍລະນີ.

10. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 5 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ ່ ເມືອງໄຊທານີ: 2 , ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 2 (ພະນັກງານ ່ ບໍລິ: 1), ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 1) :

11. ພະນັກງານ ລປພ ມີ 5 ກໍລະນີ 12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 4 ກໍລະນີ.

13. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 3 ກໍລະນີ.

14. ພະນັກງານສະຖານທູດອາເມລິກາ ມີ 2 ກໍລະນີ ່ (1 ກໍລະນີແມ່ນພະນັກງານເຝິກງານ)

15. ຫວ່າງງານ ມີ 123 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 12),

16. ເດັກ ມີ 21 ກໍລະນີ ່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່່

17. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 9 ກໍລະນີ.

18. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 58 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *