ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ບອກລາໂລກປະດົງຂໍ່ ດ້ວຍຮາກກົກແອບເຂົ້າ ພຽງນຳຮາກມາຕົ້ມດື່ມ

ກົກແອບເຂົ້າ ຂອງເກົ່າທີ່ເຮົາລືມ ບອກລາໂລກປະດົງຂໍ່ ຂໍ່ອັກເສບ ປວດກ້າມເນື້ອ ໃບສົດເອົາມາຍີ່ໆ ໂປະບາດແຜຊ້ຳເຮື້ອ ສຳຫຼັບທ່ານຫຍີງ ຍຽ່ວຕິດຂັດ ເຈັບຫນ່ວງທ້ອງນ້ອຍ ຄົນຈ່ອຍແຫ້ງບໍ່ມີແຮງຕົ້ມກີນຈະດີຫຼາຍ ແກ້ໄຂ້ ແກ້ໄອ.

ຍັງສາມາດນຳໄປເຂົ້າຢາໄດ້ອີກຫຼາຍຊະນິດ ພາສາໄທຈື່ງເອີ້ນຕົ້ນນີ້ວ່າ ຕົ້ນຄວບຈັກກະວານ ຍ້ອນມັນດີຫຼາຍຢ່າງ.

ວິທີນຳໃຊ້: ເອົາຕົ້ນ ຮາກ ໃບມາຕາກແຫ້ງ ໃສ່ຢາ 1 ກຳມື ນ້ຳ 2 ລິດ ຕົ້ມໃຫ້ຟົດ ກີນມື້ລະ 3 ເວລາ.

ໂດຍ ໝໍບຸນທະວີ ຮັກສາຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ 57759696.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *