ແຊຣເອົາບຸນ..!!ອັນນີ້ແມ່ນຫຍ້າເຮື້ອນແມວ ເປັນຢາດີ ປອດອັກເສບ , ປອດບວມ , ຫາຍໃຈຝືດ ຕົ້ມກິນ 3 ໝໍ້ ຫາຍຂາດປານປິດຖີ້ມ

ແຊຣເອົາບຸນ..!!ອັນນີ້ແມ່ນຫຍ້າເຮື້ອນແມວ ເປັນຢາດີ ປອດອັກເສບ , ປອດບວມ , ຫາຍໃຈຝືດ ຕົ້ມກິນ 3 ໝໍ້ ຫາຍຂາດປານປິດຖີ້ມ.

ອັນນີ້ແມ່ນຫຍ້າເຮື້ອນແມວ ແຕ່ບາງຄົນເອີ້ນຕົ້ນຊາແມວ ມັນເປັນຢາດີປອດ ປອດອັກເສບ , ປອດບວມ , ຫາຍໃຈຝືດ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກໃຫ້ເອົາກຳໜຶ່ງ ມາຕົ້ນກິນໃສ່ນໍ້າ 1 ລິດ ຕົ້ມ 10 ນາທີ .

ແລ້ວຕອງກິນ ຫຼື ຈະເອົາມາຊອຍຕາກແດດ ໄວ້ແຊ່ນໍ້າຮ້ອນກີນຄືຊາກໍ່ໄດ້ ແຕ່ກິນກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ແລງ ຄັ້ງລະ1 ຈອກດີ ປານປິດຖີ້ມ ຖ້າຜູ້ເປັນຫລາຍປີ

ກໍດີບໍ່ເກີນ 3 ໝໍ້ ດີແທ້ໆແລ ລົງບອກເພື່ອເອົາບຸນ ເດີ້ ສາທຸ ຂໍໃຫ້ເຊົາ ໃຫ້ດີດ້ວຍເທີ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *