ສະຫຼະເວລາອ່ານ! ຢຸດອວດ 10 ສິ່ງນີ້ ແລ້ວຊີວິດທ່ານຈະດີຂຶ້ນ 10 ເທົ່າ

ຝາກໄວ້ເປັນບົດຮຽນຊີວິດໃຫ້ແກ່ເຮົາທຸກຄົນ ຫມົດຍຸກຄົນຂີ້ອວດແລ້ວ ເລີກອວດ 10 ສິ່ງນີ້ ທ່ານຈະດີຂຶ້ນ 10 ເທົ່າ ການໂອ້ອວດສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຄິດ ການກະທຳ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຮວມເຖິງເລື່ອງຂອງເງິນ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຄືດີຂຶ້ນ ແຕ່! ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ທ່ານເອງ ໂດຍທີ່ທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ໂຕ ອາດຈະມີບາງຂໍ້ບໍ່ຖືກໃຈແດ່

1 ຢ່າອວດຮູ້ຫລາຍໆຄົນມັກອວດຮູ້ ຫລືມັກເວົ້າໃນເລື່ອງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ ໃນບາງເລື່ອງອາດບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ຢ່າບອກວ່າຮູ້ເຮັດຄືເທ້ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນໂງ່ ໃນທັນທີ
2 ຢ່າອວດສະຫລາດ ຄົນທີ່ເຂົາມີຄວາມຄິດ ຄວາມສະຫລາດແທ້ ເຂົາຈະບໍ່ຂີ້ໂມ້ໂອ້ອວດ ອວດອ້າງໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແຕ່ເຂົາຈະລົງມືເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນອອກມາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ

3 ຢ່າອວດເກັ່ງຄົນເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນເກັ່ງທີ່ສຸດໃນໂລກ ເພາະຍັງມີອີກຫລາຍຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດ ແລະຄວາມເກັ່ງຫລາຍກ່ອນເຮົາ ເພາະສະນັ້ນ ການອວດເກັ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບໂຕເຮົາເລີຍ
4 ຢ່າອວດເດັ່ນເຖິງວ່າເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ເຮົາຢູ່ເຫນືອກ່ອນຄົນອື່ນ ແລະມີຫລາຍກ່ອນໃຜ ຢ່າອວດເດັ່ນກັບຄົນອື່ນ ຢ່າຊິງດີຊິງເດັ່ນກັບໃຜ
5 ຢ່າອວດດີ ຄົນທີ່ອວດດີສ່ວນຫລາຍ ມັກບໍ່ມີໃຜຢາກເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫລືອ ໃນເວລາມີປັນຫາ ໃນເວລາທຸກຍາກຢ່າຫຍິ່ງຢູ່ອວດອົງທະນົງໂຕ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກອ່ອນນ້ອມທ່ອມຕົນ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄ່າຢູ່ສະເຫມີ

6 ຢ່າອວດຜົນງານ ຜົນງານທີ່ດີບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂອ້ອວດ ແລະອວດອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເຮັດ ຄົນເຂົາຈະເບິ່ງເຫັນ ແລະຊື່ນຊົມຜົນງານຂອງທ່ານເອງ ເວົ້າເຖິງຜົນງານນັ້ນຢ່າງພາກພູມໃຈ ແຕ່ຢ່າພະຍາຍາມຢູ່ສູງກວ່າຄົນອື່ນ ໂດຍການວິຈານຜົນງານຂອງຄົນອື່ນ 7 ຢ່າອວດຜົນສຳເລັດຊີວິດຂອງຄົນເຮົານັ້ນບໍ່ວ່າຈະໄດ້ດີ ຫລືທຸກຈົນນັ້ນ ມັນກໍ່ມີຂຶ້ນໆລົງຄືກັນ ຢ່າສຸມົວຫລົງກັບສິ່ງທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຄຸ້ນຄ່າໃນທຸກໆມື້.

8 ຢ່າອວດລວຍຄົນຮັ່ງມີ ມີເງິນຄຳຫລວງຫລາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂອ້ອວດຄົນອື່ນວ່າເຮົາລວຍ ເຖິງຈະລວຍຊໍ່າໃດ ຖ້າໃຊ້ເງິນບໍ່ເປັນ ມັນກໍຫມົດໄດ້ຄືກັນຫັນແລ ບໍ່ມື້ໃດກະມື້ຫນຶ່ງ

9 ຢ່າອວດຄວາມສຸກສະບາຍຄົນເຮົາທຸກຄົນຍ່ອມມີຄວາມສຸກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອວດເງິນ ອວດລວຍ ໂອ້ອວດໃຜວ່າ ທ່ານມີຄວາມສຸກຫລາຍພຽງໃດ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ນຕ່ນຕອງໂຊວ່າ ຊີວິດຈອງທ່ານສົມບູນເພີເຟັກຫລາຍປານໃດ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່! ເຂົາເອີ້ນວ່າຄົນມີປົມດ້ອຍ

10 ຢ່າອວດຄວາມລັບ ຄົນເຮົາທຸກຄົນລວນແຕ່ມີນິໄສໃຈຄໍແຕກຕ່າງກັນໄປ ເມື່ອທ່ານມີຄວາມລັບ ຢ່າທຽວເອົາຄວາມລັບໄປບອກກັບໃຜ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນດີຂຶ້ນມາຈັກນ້ອຍເລີຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *