ແຈ້ງເຕື່ອບມາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ

ແຈ້ງເຕື່ອບມາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ.

ຍອມສະໄໝນີ້ຍັງມີຈຳພວກຄົນທີ່ຈ້າໂງແບບນີ້ເຫັນຂ່າວວ່າຊີບອກເລກໃຫ້ຖື່ກກະເຊື່ອໂອນເງີນໄດ້ຢາກໄດ້ 400.800ລ້ານ

ຖ້າມັນເກັ່ງຊຳນັ້ນມັນຊີມາເອົາເງີນ 8 ລ້ານເຈົ້າບໍ່ມັນກະຊີ ເອົາ 800ລ້ານຫັນຕີຄວບຄົວມັນກະຊີຮ່າງລວຍຕາຍຕີ ເຕື່ອບທຸກຄົນເດີຢາຫຼົງເຊື່ອໃຜ.

ຊົມຄຼິບ.ຖືກລົບແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *