ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະລົບເອົາເງິນເດືອນ ເພື່ອ ປະກອບສ່ວນ ຕ້ານ ໂຄວິດ ຕາມຂັ້ນຂອງເງີນເດືອນ

ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021 ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ອອກແຈ້ງການ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນຄູ ເລື່ອງປະກອບສ່ວນລະດົມທຶນ.

ເພື່ອໄປນໍາໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ວຽກງານ ແລະ ການເຄື່ອໄຫວວຍກງານຕ່າງໆ ຂອງທີມງານຄະນະສະເພາະກິດເມືອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ແກ່ຍາວ ເຊິ່ງການປຸກລະດົມໄດ້ກໍານົດລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: ສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກທ່ານ.

1. ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 100.000 ກີບ/ທ່ານ​ 2. ຄະນະພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 70.000 ກີບ/ທ່ານ.

3. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 50.000 ກີບຕໍ່່ທ່ານ 4. ຕໍາແໜ່ງປະເພດ 4 ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 70.000 ກີບ/ທ່ານ.

5. ຕໍາແໜ່ງ ປະເພດ 5 ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 50.000 ກີບ/ທ່ານ​ 6. ຕໍ່າແໜ່ງ ປະເພດ 6,7 ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 30.000 ກີບ/ທ່ານ​ 7. ພະນັກງານວິຊາການທົ່ວໄປ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 20.000 ກີບ/ທ່ານ.

ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງແມ່ນ ຈະລົບເອົາເງິນເດືອນໆ 11/2021 ຕາມຕໍາແໜ່ງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງລະດົມທືນສະບັບນີ້ມາຍັງບັນດາທຸກໆໂຮງຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ຕ້ານການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *