ຂ່າວດ່ວນ ເປີດປະເທດແລ້ວ ສາມາດເດີນທາງທົ່ວປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈຳກັດບໍລິເວນ

ລັດຖະບານແຈ້ງການ​ ອານຸຍາດຂົນສົ່ງເດີນທາງທົ່ວປະເທດແລ້ວ ມີລຸ່ມນີ້:

ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ,

ບໍ່ໃຫ້ມີການ ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດເວລາໃນການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນລາຍລະອຽດ.

ການຖະແຫລ່ງຂ່າວ ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ ທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *