ລູກຄວນຮັກແມ່ໃຫ້ຫຼາຍໆ! 1 ຊີວິດແລກ 1 ຊີວິດ

1ຊີວິດແລກ1ຊີວິດ#ຄືຄຳຜູ້ເຖົ້າເພີ່ນເວົ້າແທ້ໆ ລູກເຂົ້າທ້ອງຄອງຖ້າແຕ່ມື້ຕາຍ.

ເພື່ອແລກກັບອີກຫນື່ງຊີວິດທີ່ເກີດມາ??ແຕ່ອີກຫນື່ງຊີວິດຜັດດັບໃຈ??ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ້ນ້າ ຫລັບໃຫ້ສະບາຍເດີ້??

ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີ້ນ້າເອີຍ ??ຫມົດເວນຫມົດກຳເຈົ້າແລ້ວ ທຸກມາຫລາຍແລ້ວ ພັກຜ່ອນໃຫ້ສະບາຍເດີ້??

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *