ຍ່າໄດ້ໄປຊັງຄົນທີຕິດໂຄວິດເດີ

ຂໍອະນຸຍາດຜູ່ຕາຍແລະເຈົ້າຂອງຄີບຍ່າຄິດສັ້ນເດີຄົນທີຕິດໂຄວິດເອົາໄຈຊວ່ຍທີປີ່ນປົວ

ຢູ່ສູ້ເດທຸກຄົນຍ່າໄດ້ໄປຊັງຄົນທີຕິດໂຄວິດເດີຈົ່ງເອົາໄຈຊວ່ຍໄຫ້ກຳລັງໄຈເຂົາທຸກຄົນກະບໍ

ຍາກໄຫ້ເກິດຂື້ນນຳໃຜແລະຄອບຄົວໃຜເນາະຂໍໄຫ້ຄອບຄົວແລະຄົນລາວທຸກຄົນຜາ່ນໄປດວ້ຍດີເດີ

ຊົມຄຼິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.