ຕ້ອງການກຳມະກອນກໍ່ສ້າງດ່ວນ ມື້ລະ 150.000ກີບ

??‍♀️ ຕ້ອງການກຳມະກອນກໍ່ສ້າງດ່ວນ ມື້ລະ 150.000ກີບ ( ບໍ່ລ້ຽງເຂົ້າ ) ຈຳນວນ 5ຄົນ

ພ້ອມລົງສະຫນາມມື້ອື່ນຫຼັກ16, ມີທີ່ພັກໃຫ້? ສາຍຕົງ 020 7716 7794 – 2355 5848

??‍♀️ ຕ້ອງການກຳມະກອນກໍ່ສ້າງດ່ວນ ມື້ລະ 150.000ກີບ ( ບໍ່ລ້ຽງເຂົ້າ ) ຈຳນວນ 5ຄົນ ພ້ອມລົງສະຫນາມມື້ອື່ນຫຼັກ16, ມີທີ່ພັກໃຫ້? ສາຍຕົງ 020 7716 7794 – 2355 5848

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *