ເຮັງໆ..! ແຕກທຸກງວດ 800.000.000

ເຮັງໆ..! ແຕກອີກແລ້ວ 800.000.000

ເຮັງໆ..! ແຕກທຸກງວດ

ເລກງວດວັນທີ 05.11.2021

ເລກອອກ ເລກໄກ່.

ມື້ນີ້ມີຜູ້ຖືກເລກ 6 ໂຕຕົງ 2 ພັນກີບຈະໄດ້ຮັບເງິນ 800.000.000.

ບິນເລກ.

ຜູ້ໂຊກດີຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດແມ່ນທ່ານ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.