ແມ່ໆເບິ່ງໄວ້ເດີ໊..!! ຮັກລູກນ້ອຍຢ່າຖືເບົາເລື່ອງການຝາກທ້ອງເດັດຂາດ ແລະ ກວດກວດເອໂກ້ເປັນປະຈຳ

ແມ່ໆເບິ່ງໄວ້ເດີ໊..!! ຮັກລູກນ້ອຍຢ່າຖືເບົາເລື່ອງການຝາກທ້ອງເດັດຂາດ ແລະ ກວດກວດເອໂກ້ເປັນປະຈຳ.

ມື້ນີ້ຫມໍຕຸກຕາກະເຫັນອີກກໍລະນີ ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບ ສົບຂອງເເອນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່: ສົບແວ່ງ  Malformation faetale : Bec de lèvre ou anomalies fente labiale unilatéral.

ແມ່ລູກ 2 ອາຍຸຄັນ 37ອາທິດແລ້ວ, ເຄີຍໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍແຫ່ງຫນື່ງ 2 ເທື່ອຕອນ 4ເດືອນ ແລະ 7 ເດືອນ. ແລ້ວມື້ນີ້ເພີນໄດ້ມາກວດນຳຫມໍຕຸກຕາ ເທື່ອທຳອິດ ຢູ່ Phakan’s Clinic-ພະການຄລີນິກ ແລ້ວກໍ່ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິແບບນີ້.

ຢ່າຖືເບົາເລື່ອງການຝາກທ້ອງ ແລະ ກວດເອໂກ້ເປັນປະຈຳ.ເພື່ອປະເມີນນໍ້າຫນັກຂອງເດັກ, ອະໄວຍະວະທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ນໍ້າຄາວປາ, ແຫ່ພັນຄໍບໍ່, ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິອັນອື່ນໆ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *