ດ່ວນໆ ໆຮັບ ຄົນຂັບລົດ

ດ່ວນໆ ໆຮັບ ຄົນຂັບລົດ ແລະກຳມະກອນ1,ຄົນ ຂັບລົດຈຳນວນ 1ຄົນື

ອາຍຸ 22ປີຂື້ນໄປ ຂັບລົດຫົກລໍ້ ມີໃບຂັບຂີ່ ເງີນເດືອນ 2 400.000ກີບ

2,ກຳມະກອນ ທົວໄປຈຳນວນ ບໍ່ຈຳກັດ ເອົາສະເພາະ ຄົນ ແຂງແຮງ ຫ້າວຫັນ ບໍ່ຕິວຽກ ມື້ລະ 80 000 -100 000 ກີບ.

ສະຖານທີ່ ແມ່ນ ຢູ່ໂຮງງານຖານ ແຂວງ ອັດຕະປື ມີທີ່ພັກໃຫ້ ຂອງກິນກຸມຕົນເອງ ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ໂທ:020 91 999 281

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *