ສາເຫດການ ຂ າ ດນໍ້າມັນໃນອາທິດຜ່ານມາ

ອີງຕາມໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ລາຍງານວ່າ: ໃນລະຫວ່າງທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ຫາ ຕົ້ນອາທິດນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບາງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດມີປາກົດການນໍ້າມັນແອັດຊັງຂາດນ້ໍາຢູ່ຫລາຍແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສົງໄສ ແລະ ຢາກຮູ້ເຖິງສາເຫດຂອງການຂາດນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ.

ຕໍ່ບັນປາກົດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການສອບຖາມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບນ້ຳມັນຂາດໃນບາງນ້ຳໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສາມາດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງຫລາຍບໍລິສັດມີຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະຫນອງເງິນຕາຂອງທະນາຄານ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງໃນການສັ່ງຊື້ນໍ້າມັນ ບວກກັບລາຄານ້ຳມັນຕະຫລາດໂລກໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນນຳເຂົ້າສູງກວ່າ ລາຄາທີ່ລັດຖະບານກຳນົດໄວ້ໃນໂຄງສ້າງລາຄານ້ຳມັນ(ຂາດທຶນ).

ໃນສ່ວນ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ແມ່ນກໍມີການນຳເຂົ້າໃນແຕ່ລະວັນຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍ ຕາມຄວາມສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະ ກໍແບ່ງປັນໃຫ້ນ້ໍາຕົວແບບ ແລະ ນ້ຳຕົວແທນຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນໃນຈຳນວນຈຳກັດເຊັ່ນກັນ.

ຖ້າສະພາບການຂາດແຄນເງິນຕາຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບແກ້ໄຂບັນຫາການນໍ້າມັນຂາດໃນບາງຊ່ວງ, ບາງເຂດ, ບາງແຂວງ ຍັງຈະຍັງເກີດມີຢູ່ ແລະ ຄິດວ່າບັນຫານີ້ອາດເປັນໄລຍະສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.