ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກນອກປະເທດ 303 ລ້ານໂດລາ ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນ

ປີ​ 2021 ສປປ ລາວ ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກນອກປະເທດ 303 ລ້ານໂດລາ ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຮອດທ້າຍປີ 2021 ຕໍ່.

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ວ່າ:ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ຈາກທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນ.

ການແຂງຄ່າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຄໍາ, ລາຄານ້ຳມັນດິບ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ ຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ; ສະພາບຄວາມຕ້ອງການໃນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແຕ່ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງປະເທດຫຼຸດລົງຫຼາຍ.

ຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.ໃນນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເຮົາໄດ້ເກີນດຸນ ແຕ່ປະເທດເຮົາຍັງຂາດດຸນດ້ານການບໍລິການ ແລະ ຂາດດຸນລາຍຮັບຂັ້ນໜຶ່ງກັບຕ່າງປະເທດ.

ເຮັດໃຫ້ໃນໄລຍ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກສຸດທິ (ກະແສເງິນໄຫຼອອກນອກປະເທດ ຫຼາຍກວ່າໄຫຼເຂົ້າປະເທດ) ປະມານ 303 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.