ຕະຫລາດໂນນໄຮ ເຂັ້ມງວດກວດກາຄົນ ເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງມີເອກະສານການສັກວັກຊິນຄົບໂລສ໊.

ຕະຫລາດໂນນໄຮ ເຂັ້ມງວດກວດກາຄົນ ເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງມີເອກະສານການສັກວັກຊິນຄົບໂລສ໊.

ຕະຫລາດໂນນໄຮ ມື້ນີ້ 2/11/2021 ເຂັ້ມງວດກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກ ຕ້ອງມີເອກະສານການສັກວັກຊິນຄົບໂລສ໊(ບັດສັກວັກຊິນ) ຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທຸກພາກສ່ວນ (ຂໍອະໄພຄວາມບໍສະດວກ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *