ແບບນີ້ກາມີເສີຍເນາະ

ແບບນີ້ກາມີເສີຍເນາະ.

ຂ່າວຂອງຜູ້ຍິງໂຊກ ຮ້າຍຄົນນີ້ເກີດຂື້ນໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ທີ່ລັດຮາຊາສະຖານເຊີ່ງຜູ້ເປັນສາມີອາຍຸ 17 ປີ ໄດ້ຂາຍພັນລະຍາອາຍຸ 26 ປີໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 55 ປີ ຫຼັງຈາທີ່ທັ້ງຄູ່ແຕ່ງງານກັນໄດ້ພຽງ 1 ເດືອນ ທັງຄູ່ເຮັດວຽກໃຫ້ໂຮງງານດິນຈີ່ ເຊີ່ງຕໍາຫຼວດໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຍິງໂຊກຮ້າຍຄົນນີ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄອບຄົວຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຮ້ອງຮຽນ ແຕ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກຊຸມຊົນ.

ເພາະຊຸມຊົນອ້າງວ່າສາມີຂອງລາວໄດ້ຂາ ຍເມ ຍຂອງລາວໃຫ້ຊາຍຄົນອື່ນໄປແລ້ວດ້ວຍເງີນຈຳນວນ 18,000 ຣູປີ ຫຼື ປະມານ 28,000,000 ກີບ ເຊີ່ງຜູ້ເປັນສາມີນຳເງີນທີ່ໄດ້ຂາຍພັນລະຍາໄປຊື້ສາມາດໂຟນ ແລະ ຊື້ອາຫານດີໆມາກີນ ແຕ່ລາວໄດ້ບອກກັບຄົນອື່ນວ່າໄດ້ເລີກກັນແລ້ວ ແລະ ເມຍກໍ່ໄດ້ໜີໄປແລ້ວ.

ແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວບໍ່ເຊື່ອ ແລະພະຍາມຍາມຕິດຕໍ່ຈົນສາມາດແຈ້ງຕຳຫຼວດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພ້ອມທັງຈັບກຸມສາມີໃຈຊົ່ວຄົນນີ້ ເພື່ອໄປດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.