ຄູອາຈານ​ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ຕິດໂຄວິດ 1 ຄົນ

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 40 ກໍລະນີ ( ຄູ ອາຈານ: 2 ກໍລະນີ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ: 1) 2. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 31 ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດສິໄດ: 10)

3. ໂຮງງງານ ມີ 27 ກໍລະນີ ( ໂຮງງານຊານຕິກ: 26, ໂຮງງານ CKL:1) 4. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 15 ກໍລະນີ (ກົມ 514: 6)5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ໂຄງການ ມີ 10 | ່ກໍລະນີ (ບໍລີສັດຫລັກຊັu: 1, ບໍລິສັດສະບາຍດີ ເຊົາສີນ, ເຊື້ອ: 1)

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 8 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫຍ່ | 605: 4) 7. ພະນັກງານລັດ ທີ 8 ກໍລະນີ 8. ພະນັກງານສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ ຈາກໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ.

9. ກໍາມະກອນ ມີ 14 ກໍລະນີ 10. ຫວ່າງງານ ມີ 27 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 4) | 11. ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 18 ກໍລະນີ 12. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 42 ກໍລະນີ 13. ບໍລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 50 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *