ຊວ່ຍຂອ້ຍຄິດແດ່ ຊິເຮັດແນວໃດ ເຂົາຖິ້ມເຮົາໄປທັ້ງທີເຮົາຈະມີລູກ ເຂົາບໍ່ຄິດເຫັນໃຈຂອ້ຍເລີຍ

ຊວ່ຍຂອ້ຍຄິດແດ່ ຊິເຮັດແນວໃດ ເຂົາຖິ້ມເຮົາໄປທັ້ງທີເຮົາຈະມີລູກ ເຂົາບໍ່ຄິດເຫັນໃຈຂອ້ຍເລີຍ ຂຶ້ນທົນທຸກລຳບາກມາກັບເຈົ້າຕະຫລອດ ທົນໄຫ້ເຂົາຕີ ເຂົາຕີກະອົດທົນມາ ທົນເຂົາທຸກຍ່າງ.

ແຕ່ສິ່ງທີຂອ້ຍໃດ້ກັບມາຄຶອີຫຍັງ ຂອ້ຍຫມົດທາງຊິກ້າວຕໍ່ໃປ ໃຜບໍ່ເຈີຄຶຂອ້ຍຄຶຊິບໍ່ຮູ້ດອກ ທົນແລ້ວມັນບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນເລີຍ ໃຜລຳຄານກະເລຶອນຜ່ານເດີ ຍ່າມາຊຳເຕີມ ໃນຫົວຕອນຄິດມຶດຕືບ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ຂອ້ຍບໍ່ຫນ້າຊິມາເຈີຜູ້ຊາຍທີເຫັນແກ່ໂຕ ຜູ້ຊາຍເຫ້ຍໆແບບມັນເລີຍ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *