ຕະຫຼາດ​ເຊົ້າ​ ມີຜູ້ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ​ 1 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 253 ກໍລະນີ

1. ໂຮງງານ ມີ 90 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເວີນເວີ: 9, ໂຮງ ງານຕັດຫຍິບຊາກຸລະ: 80)

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ມີ 19 ກໍລະນີ (ນັກສຶກສາມຊ 1 ກໍລະນີ)

3. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ17 ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດຫນອງພະຍາ: 1, ຕະຫລາດເຊົ້າ: 1 ,ຕະຫລາດສວນມອນ:1, ຮ້ານຈີນດາຫມີເປັດ: 1).

4. ພະນັກງານຫ້ອງການ (ເອກະຊົນ/ໂຄງການ) ມີ 4, ່ ກໍລະນີ (JB ການຄ້າ: 1, ບໍລິສັດ ST group: 1) :

5. ພະນັກງານລັດ ມີ 8 ກໍລະນີ (ກົມຊົນລະປະທານ:

6. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 10 ກໍລະນີ (ກົມ 501: 1) ,

7. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 8 ກໍລະນີ

8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ 2, ໂຮງ ຫມໍກະເສມລາດ: 1)

9. ພະນັກງານຄູ: 1 (ສອນອອນລາຍ ໂຮງຮຽນປະຖົມໄຊ ຖາວອນ) .

10. ນັກໂທດ ມີ 3 ກໍລະນີ ຈາກຄ້າຍຄຸມຂັງນາໄຫ

11. ຫວ່າງງານ ມີ 16 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ:2)

12. ເດັກນ້ອຍ ມີ 6 ກໍລະນີ

13. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 45 ກໍລະນີ

14. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 23 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.