Facebook ປະກາດປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດເປັນ Meta ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ !

? ທ່ານ Mark Zuckerberg ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດ ຈາກ Facebook.

ເປັນ Meta, ກຽມພ້ອມເປີດໂຕ ຮູບໂສມໃຫມ່ ຂອງເຟສບຸກ ເປັນ Metaberse, ພ້ອມລູກຫຼິ້ນໃຫມ່ໆ ທີ່ຈະຕາມມາ.

ກຽມພົບກັບການເປີດໂຕ ການປ່ຽນແປງໃຫມ່ ທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ ມື້ນີ້ !

ຂໍ້ມູນຈາກ: @Mark Zuckerberg

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *