ແມ່ໂພສເສົ້າ ລູກຈາກໄປ ກໍາລັງຊິເປັນບ່າວ R.I.P ເດີ້

ຕ້ອງມາຈາກແມ່ໄປ ໄວປະມານ 6-7 ປີ.

ເຫັນໂພສນີ້ແລ້ວເສົ້ານໍາ ເສຍໃຈາເດີ້ ຈົນນຈະເປັນບ່າວແລ້ວ, ສູ້ເຕັມທີ່ແລ້ວ.

ປ່ວຍເປັນນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ.

ແຕ່ກໍສຸດທົນຈາກໄປ ຜູ້ເປັນແມ່ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ຄົນຕ່າງເຂົ້າມາປອບໃຈ ແລະ ເສຍໃຈນໍາ.

ໄປເປັນໜຸ່ມຫຼໍ່ຢູ່ສະຫວັນເດີ້ລູກ.

ຈາກ: No Lavong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *