ໂຈະ ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍບໍລິເວນ 107 ເປັນການຊົ່ວຄາວ

ລື່ອງ: ການໂຈະບໍລິການກວດ ແລະປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍບໍລິເວນ 107 ເປັນການຊົ່ວຄາວ.ເຖິງ: ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍ່າຫຼວດ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາບວ່າ:

ໂຮງໝໍບໍລິເວນ 107 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ໂຈະການບໍລິການກວດ ແລະປິ່ນປົວຊາວຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021 ຫາ 07 ພະຈິກ 2021. ເພື່ອຈະໄດ້ຂ້າເຊື້ອ ແລະ ປາບເຊື້ອ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *