ຟາກເຖີງບໍລິສັດເຊົ່າສີນເຊື່ອ

ຟາກເຖີງບໍລິສັດເຊົ່າສີນເຊື່ອ.

ທູກຄົນໜ້າຈະເບື່ອທີ່ສຸດ ເວລາບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ໂທມາລົບກວນ ຈົນລໍາຄານ ຜູ້ເຮັດວຽກເຮັດງານ.

ຫຼື ເປັນການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຖ້າບໍໂທ ກໍຊິຕັດເງີນເດືອນ ຫຼື ໄລ່ພະນັກງານ ອອກ.

ບັນຫາຄື ເອົາເບີ ໂທລະສັບ ມາແຕ່ໃສ , ສຸມເອົາ ຫຼື ໄປຊື້ມາແຕ່ໃສ.

ຟາກເຖີງທຸກຄົນ ຖ້າໂທມາດ່າເອົາເດີ ພວກບໍມີຈັນຍະບັນ.

ຊົມຄລີບ ຈາກ Ther Una.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *