ປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ປິ່ນປົວດີຈາກໂຄວິ ດ-19 ແລ້ວ 25,804 ຄົນ ກວມເອົາ 78% ຂອງຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອ

ປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ປິ່ນປົວດີຈາກໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 25,804 ຄົນ ກວມເອົາ 78%

ອີງຕາມການລາຍຂອງ ດຣ. ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພ ະຍາ ດຕິດຕໍ່ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດພວກເຮົາມີຄົນປີ່ນປົວຫາຍດີຈາກພ ະຍາ ດໂຄວິດ-19 ມີ 25,804 ຄົນ ກວມເອົາ 78% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ ອທັງໝົດ ແຕ່ລະວັນສະເລ່ຍມີຄົນປີ່ນປົວຫາຍດີ 200 ກ່ວາຄົນ.

ທັງນີ້, ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜື່ງ ທີ່ຍັງມີຄວາມລະແວງສົງໃສ, ຈຳແນກ, ລັງກຽດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປີ່ນປົວຫາຍດີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ “ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປີ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ ອໄດ້ອີກແລ້ວ”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *