ແຊຣເອົາບຸນ! ອັນນີ້ແມ່ນກົກຫິ່ງມ້າ ເປັນດີມະເຮັງຕັບ – ໂລກຕັບ B,Cຕົ້ມກິນ ເຊົາຂາດປານປິດຖີ້ມ

ແຊຣເອົາບຸນ! ອັນນີ້ແມ່ນກົກຫິ່ງມ້າ ເປັນດີມະເຮັງຕັບ – ໂລກຕັບ B,Cຕົ້ມກິນ ເຊົາຂາດປານປິດຖີ້ມ.

ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້!ມາຮູ້ຈັກກັບສັບພະຄຸນກົກຫິ່ງມ້າຢາດີວິເສດ ມະເຣັງຕັບໂລກຕັບ B C ຫາຍໄດ້ແບບປອດໄພ.

ວິທີເຮັດ ນຳມາຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວຕົ້ມກິນ ດີແທ້ເດີ້.

#ແຊ໌ໆເປັນບຸນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *