ເສຍຊີວິດທຸກມື້ ຢ່າຖືເບົາ! ອ່ານເດີ້ ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ ຈາກໂຄວິດ 2 ຄົນມື້ນີ້ (ວັນທີ 21/10/2021)

ຜູ້ເສຍຊນິດໃຜມຈາກພະຍາດ ເຄວິດ 9ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 2 ຄົນ ( 21 ຕຸລາ 2021 )– ເພດຍິງ, ອາຍຸ 71 ປີ, ອາຊີບ: ປະຊາຊົນ, ບ້ານສະພານເຫນືອ, ນະຄອນໂສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໑ ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ເຝົ້າຫວານ – ສັກຢາວັກຊີນ: J&I ໃນ.

ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021 – ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021: ມີອາການອິດເມື່ອຍ, ໄຂ້, ໂອມີຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ເມື່ອຍມາລາຍງ «ໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄວິດ-19ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021: ຜົນກວດອອກມາພົບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 1 «ໄລຍະປີນປ້ວ ວັນທີ 11-20 ຕຸລາ 2021 ເປັນເວລາ 10 ວັນ | ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ເສຍຊີວິດ.

ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 50 ປີ, ບ້ານສົມສະບາງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, * ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ເຝົ້າພາວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ

• ເຄີຍປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກ ມາໄດ້ 4 ປີ = ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ (ຊີໂນຟາມຣ໌ມ ສອງເຂັມ) * ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021: ໄດ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍລາວຫວຽດ ຍ້ອນອາການໄຂ້ ແລະໄອອອກເລືອດ , – ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດດ້ວຍ Ag RDT ແມ່ນພົບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ

• ໄດ້ເຂົ້າມານອນປິ່ນປົວ ຢູ່ ໂຮງຫມໍ 103 ແຕ່ວັນທີ 17-20 ຕຸລາ 2021 ເປັນເວລາ 4 ວັນ, ່ ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021: ມີອາການຫນັກຂຶ້ນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *