ຈົ່ງຮູ້ຈັກກັບຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ

ຈົ່ງຮູ້ຈັກກັບຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ ເພາະມີຄົນຫຼາຍຄົນແມ້ແຕ່ເຂົ້າເມັດດຽວກໍ່ຍັງບໍ່ມີກິນ ເງີນພັນດຽວກໍ່ຍັງບໍ່ມີໃຊ້, ຮູ້ຈັກຫາຮູ້ຈັກປະຢັດເພາະເງີນແຕ່ລະກີບເຂົ້າແຕ່ລະເມັດລ້ວນແລ້ວມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ.

Hãy trân trọng cuộc sống của bạn vì có nhiều người ngoài kia từng hạt gạo họ cũng không có mà ăn… 😢

ຄິຼບ:

ທີ່ມາ:

ຄິຼບລີ້ງ: https://www.facebook.com/hongpagevn/videos/842871486420000/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *