ຢ່າເກັ່ງ!! ທ້າທາຍອຳນາດລັດ

ຢ່າເກັ່ງ!! ທ້າທາຍອຳນາດລັດ ສຸດທ້າຍເກມ!!

ເປັນແນວເລີອ້າຍນອ້ງຊຽງຂວາງເຮົາຄືຍັງປອ່ຍໃຫ້ບັກປະສາດນີ້ທ້າທາຍຢູ່

ຈັດມັນທະແມ ຊຽງຂວາງເຮົາຄືວ່າມີຄວາມເປັນລະບຽບດີ ຍັງປອ່ຍໃຫ້ບັກປ່າຊ້າຫຼວງ.

ນີ້ທ້າທາຍການຈັດຕັ້ງບໍ່ແລ້ວບໍ່ເລີກ.

ລາຍລະອຽດໃນຄຣິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *